Privacybeleid Indutrade BV

 

Indutrade BV, gevestigd aan de Graaf van Solmsweg 46 te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Indutrade BV respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Indutrade BV heeft dit privacybeleid opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Indutrade BV.

Delen met derden

We zullen uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer u gebruik maakt van een van de contactformulier en op de website worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat we gebruik maken van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@indutrade.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Indutrade BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Indutrade BV verstrekt. Bij Indutrade BV kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

We verwerken deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor het leveren van goederen. Uw gegevens worden gebruikt tbv de facturatie, om u te informeren over de voortgang van de opdracht en over de dienstverlening van Indutrade BV. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. We zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Indutrade BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar infoindutrade.nl  We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer

Indutrade BV is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://www.indutrade.nl is de website van Indutrade BV. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17190010.
E-mailadres: info@indutrade.nl